ข่าวประชาสัมพันธ์

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130

 

 

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสายบ้านพระซอง หมู่ที่ 3 ถึงสี่แยกนาฮุม ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ฯ)

1.1 ประกาศเทศบาลตำบลพระซอง(ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสายบ้านพระซอง หมู่ที่ 3 ถึงสี่แยกนาฮุม ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ฯ)

1.2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสายบ้านพระซอง หมู่ที่ 3 ถึงสี่แยกนาฮุม ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ฯ)

2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติก จากสายบ้านโพนแพง ม.15 ถึงสายแยกทุ่งตะวัน ตำบลพระซอง

2.1 ประกาศเทศบาลตำบลพระซอง (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติก จากสายบ้านโพนแพง ม.15 ถึงสายแยกทุ่งตะวัน ตำบลพระซอง)

2.2 .เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติก จากสายบ้านโพนแพง ม.15 ถึงสายแยกทุ่งตะวัน ตำบลพระซอง

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ (เพิ่มเติม)