foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับ

ปลัดเทศบาล

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ระบบบริการประชาชน งานจัดเก็บรายได้

 

 

ระบบแจ้งร้องเรียนสำหรับประชาชนผ่าน APP

สแกน qrcodes

อปพร ทต.พระซอง

ร้องเรื่องราว/ความพึ่งพอใจ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร อปท

 

Login Form

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

ปี 2566
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่1
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่2
คู่มือกองคลัง
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติธุรการ กองคลัง
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

งานจัดเก็บรายพัฒนารายได้

 

  

 

ราคากลาง ปี 2565

1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (บก.06) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๖ เทศบาลตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก

 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (บก.06) โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาฯ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลพระซอง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

 

 

 

 

ผู้บริหาร

รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น

บริการ/ดาว์โหลดเอกสาร

 

คู่มือประชาชน/แผนดำเนินงาน/เทศบัญญัติ

 

 

E-Service

 

 

  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

169305
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
300
123
515
167222
515
5185
169305

Your IP: 3.239.59.31
Tue, 03 Oct 2023 18:06:18 +0000

Copyright © 2023 สำนักงานเทศบาลตำบลพระซอง หมู่ 1 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-583130 Rights Reserved.