เลื่อนด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ทต.พระซอง

LOGO OIT

- โครงสร้าง (01)

- ข้อมูลผู้บริหาร (2)

- อำนาจหน้าที่ (03)

- แผนยุทธศาสตร์ (04)

-ข้อมูลการติดต่อ (05)

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (06)

- ข่าวประชาสัมพันธ์ (07)

- Q&A (08)

- Social Network (09)

- แผนการดำเนินงานประจำปี (10)

- รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (11)

- รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน(12)

- คู่มือประชาชน (13)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บิรการ (14)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (15)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (16)

E-service(17)

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (18)

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (19)

- รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี (20)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (21) 

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (22)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (23)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(24)

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (ทต.พระซอง) (25)

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (26)

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (27)

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (28)

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (29)

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (30)

- ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริต (31)

- ช่องทางรับฟังความคิดเห็น (32) - แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(33)

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (34)

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (35)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (36)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (37)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (38)

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (39)

- รายงานการกับกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (40)

รายงานผลการทุจริตประจำปี (41)

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (42)

มาตรการให้มีส่วนร่วม (43)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ (44)

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (45)

มาตรการป้องกันการรับสินบน (46)

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (47)

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (48)

ผู้บริหาร

311505t

เทศบัญญัติ ทต.พระซอง

book

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

AIPA

tb5

infocenter

 

ประสานงาน ทต.พระซอง

ประสานงาน2

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

033379
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
214
331
1203
29926
6125
3128
33379

Your IP: 3.235.85.115
Server Time: 2020-10-21 16:51:09

Copyright © 2020 เทศบาลตำบลพระซอง ต.พระซอง อ.นาแก จังหวัดนครพนม, ๔๘๑๓๐ โทรศัพท์:๐-๔๒๕๘-๓๑๓๐ FAX:๐-๔๒๕๘-๓๑๓๐ Rights Reserved.