foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับ

ปลัดเทศบาล

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ระบบบริการประชาชน งานจัดเก็บรายได้

 

 

ระบบแจ้งร้องเรียนสำหรับประชาชนผ่าน APP

สแกน qrcodes

อปพร ทต.พระซอง

ร้องเรื่องราว/ความพึ่งพอใจ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร อปท

 

Login Form

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

คำสั่งเทศบาลตำบลพระซอง 547/2564  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
คำสั่งเทศบาลตำบลพระซอง 548/2564  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

คำสั่งเทศบาลตำบลพระซอง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

 

คำสั่งเทศบาลตำบลพระซอง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการปี 2563

 

คำสั่งเทศบาลตำบลพระซอง ที่ 550/2562 การแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ปี2563

 

-ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓

 

ผู้บริหาร

รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น

บริการ/ดาว์โหลดเอกสาร

 

คู่มือประชาชน/แผนดำเนินงาน/เทศบัญญัติ

 

 

E-Service

 

 

  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

169310
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
305
123
520
167222
520
5185
169310

Your IP: 3.239.59.31
Tue, 03 Oct 2023 18:12:15 +0000

Copyright © 2023 สำนักงานเทศบาลตำบลพระซอง หมู่ 1 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-583130 Rights Reserved.